Галт зэвсэг
ЦАГДААГИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗАР, ЛИЦЕНЗИЙН ТӨВ. 2020